titanic movie site

ประวัติของเรือไททานิค และเรื่องย่อในฉบับของหนังดัง

เรือไททานิคเป็นเรือที่ทุกคนรู้จักกันในฐานะของเรือที่ไม่มีวันจม แต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ทำให้ทุกคนรู้จัก